Musikvideo: Starving

Musikvideoövning på grundkursen Film och TV-produktion 1.

Producerad av:
Louise Nilsson
Anna-Maria Eleftherakis
Celine Landqvist Jocobsen