Blenda Hallqvist – fötter höstbild 2.0

Fotografi av Blenda D20a