DIGITALT SKAPANANDE

I kursen Digitalt skapande får eleverna lära sig grunder i exempelvis Photoshop och Premier pro! I kursen arbetar vi med både digitala och analoga processer och experimenterar och testar olika arbetssätt och tekniker!

DIGITALT MÅLERI

I kursen digitalt skapande har vi arbetat med digitalt måleri. Eleverna har fått planera en bild som ska representera den dom är, den dom vill vara eller sitt alter ego. Eleverna har sedan fotograferat för att ha en referensbild och sedan har de i Photoshop fått jobba med digitalt måleri från grunden med olika verktyg, exempelvis blandpenseln för att åstadkomma ett digitalt måleri!

Ta del av materialet här nedan!