Musikvideo: Savage

Musikvideoövning på grundkursen Film och TV-produktion 1.

Producerad av:
Elin Olsson
Linnea Ahlbom Sari
Nora Söderberg
Sofie LArsson