Fotografi – Platsen

Eleverna har fått i uppgift att analysera och tolka en plats i form och sedan fått synliggöra sin tolkning i fotografi som de själva tagit och redigerat till önskad effekt för att förtydliga känslan av platsen.